Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /homepages/17/d413224017/htdocs/template/modules/head/load.public.php on line 87
Wettelijke bepalingen | Textos legales

Wettelijke bepalingen

Het gebruik van deze website betekent dat u kennis hebt genomen van de hierna weergegeven bepalingen en deze begrijpt en accepteert.

 

Intellectueel eigendom

Ellen Gerretzen is de eigenaar van de inhoud van de website www.ellengerretzen.com en daarmee eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten  van deze website en de inhoud daarvan. De totaliteit van deze website (zoals teksten, foto’s, archieven, software, indeling, layout en presentatie van de inhoud) zijn beschermd conform Nederlandse en internationale wetten inzake de bescherming van intellectueel eigendom.
 
Reproductie en publicatie van deze website en de inhoud daarvan, inclusief de geplaatste foto’s en teksten, is niet toegestaan zonder expliciete voorafgaande toestemming van Ellen Gerretzen.
 
De intellectuele rechten van de websites waarnaar www.ellengerretzen.com doorverwijst, inclusief hun domeinnaam en de inhoud daarvan, behoren aan hun respectievelijke eigenaars.
 

Disclaimer

Op deze site treft u ook links aan naar andere websites. Ellen Gerretzen is niet aansprakelijk voor de inhoud van genoemde sites en evenmin voor de wijze waarop die sites met uw (persoons)gegevens omgaan.

Privacy verklaring

De bescherming van de pricacy van de bezoekers van deze site is van groot belang. Persoonlijke gegevens van bezoekers die via de contactformulieren binnenkomen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 
 
Deze website houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.